Czy chcesz być prawnikiem

clause-684510_1280Prawo – pod tym pojęciem kryje się kilka znaczeń. Pierwsze znaczenie to zbiór przepisów prawnych obowiązujących na terenie danego państwa. Czyli naszego, ale również innych. Inne znaczenie to pozwolenie na coś. Mogą to być również uprawnienia, przywileje itp. A kolejne znaczenie to dziedzina studiów, której absolwenci specjalizują się w prawie.

Przez studia prawnicze przejść musieli sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni itp. Ale to nie wszystko. Musieli oni jeszcze odbyć specjalistyczną praktykę zwaną aplikacją. A na aplikację nie tak łatwo się dostać. Same studia prawnicze do łatwych nie należą. Dużo nauki, a przy tym wymagana jest samodyscyplina oraz bystrość umysłu. Warto przy tym zastanowić się czy rzeczywiście nas ta dziedzina interesuje. Zwłaszcza, że obecnie na rynku jest dużo prawników.

Ale po prawie nie trzeba koniecznie pracować w kancelarii adwokackiej, choć to ciekawa praca. Możemy nauczyć się języków obcych, ukończyć studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń i próbować swoich sił na egzaminie na tłumacza przysięgłego. Możemy też szukać zatrudnienia w urzędach lub którejś z zagranicznych firm.

W dzisiejszych czasach wiedza z zakresu prawa jest przydatna. Osobną sprawą jest fakt, czy w tym celu warto studiować prawo czy zdobywać wiedzę gdzie indziej.

Wielu studentów prawa chce pracować jako notariusze. Nie ma się czemu dziwić, jest to dość ciekawa posada. Wymaga ona jednak ukończenia aplikacji notarialnej. A czym zajmuje się notariusz? Do jego obowiązków należy m.in. doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, aktów notarialnych, projektów aktów, oświadczeń, odpisów, wyciągów dokumentów, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy oraz innych papierów wartościowych itp. Cały czas trzeba pamiętać o tym, ze funkcjonuje on jako osoba zaufania publicznego. Z tego tytułu ma przywileje, ale również obowiązki. Przede wszystkim musi on być godny pełnionej przez siebie funkcji. Może on jednak korzystać z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Może on pracować w kancelarii notarialnej, a może wykonywać swoje czynności w innym miejscu. Jeżeli jednak chce prowadzić kancelarię to musi pamiętać o tym, że może on prowadzić tylko jedną. To tylko przykład tego co można robić po prawie.

Inny popularny zawód wykonywany po prawie to adwokat. Jego funkcja to reprezentowanie w sądzie jednej ze stron sporu i jej obrona. Adwokat może pracować w kancelarii adwokackiej, spółce cywilnej, komandytowej, jawnej, partnerskiej itp.

Czy warto iść na prawo? Należy zdawać sobie sprawę z tego, że same ukończenie studiów prawniczych to nie wszystko – należy jeszcze ukończyć odpowiednią aplikację. A to jest zadanie dla wytrwałych. Dobrze jest przed rozpoczęciem studiów zastanowić się czego naprawdę chcemy, aby potem nie żałować. Jeżeli mamy predyspozycje humanistyczne to może powinniśmy bardziej skupić się na językach obcych? Zwłaszcza, że i tutaj znajomość prawa może być przydatna. Przed wyborem warto po prostu się zastanowić.

Jeszcze nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.