Co to są środki zapobiegawcze

Oskarżony, który jest podejrzewany o popełnienie czynu karalnego, może być przez sąd poddany różnym środkom zapobiegawczym. Ich celem jest zapewnienie, by proces przebiegł zgodnie z wszelkimi procedurami. Ważne jest również, by oskarżony nie mataczył, a także nie popełnił innego przestępstwa. Sąd ma do dyspozycji różne środki zaradcze. Ich waga i skala są zależne od popełnionego przestępstwa oraz innych czynników, które sąd musi brać pod uwagę. Te środki zapobiegawcze są stosowane w przypadkach, kiedy zachodzi duże prawdopodobieństwo, że oskarżony dane czyny przestępcze rzeczywiście popełnił. Środki zapobiegawcze można podzielić na dwie grupy: nie izolacyjne i izolacyjne. Najcięższym środkiem zapobiegawczym jest tymczasowe aresztowanie. Jeśli sąd uznaje, że oskarżony, pozostając na wolności, będzie nakłaniał świadków do składania fałszywych zeznań lub może zacząć się okrywać, stosuje tymczasowe aresztowanie. Dochodzi wtedy do zatrzymania podejrzanego. Do takiego zatrzymania upoważniona jest policja. Takie tymczasowe zatrzymanie jest stosowane także w stosunku do osób podejrzewanych o popełnienie zbrodni lub innych czynów szczególnie społecznie uciążliwych. Wolność oskarżonego może być także ograniczona przez dozór policyjny. Osoba oskarżona musi wtedy pozostawać w miejscu zamieszkania, a jeśli planuje jakikolwiek wyjazd, musi powiadomić o nim organu nadzorujące. Jest zobowiązana także do podania terminu powrotu. Inne środki zapobiegawcze to poręczenie majątkowe. Sąd wyznacza określoną kaucję, którą oskarżony musi wpłacić. Te pieniądze są gwarancją, że oskarżony nie ucieknie. Nie zawsze poręcznie przyjmuję formę finansową. Często za oskarżonego poręcza osoba zaufania publicznego, czyli taka, która cieszy się w społeczeństwie określonym autorytetem. Osobą poręczającą może być poseł, senator. Jej poręczenie może spowodować pozostanie oskarżonego na wolności. Poręczać może też określona organizacja społeczna. Mogą to być np. związki zawodowe. Standardowo stosowanym środkiem zapobiegawczym jest zakaz opuszczania kraju. W dobie, kiedy granice można swobodnie przekraczać taki zakaz gwarantuje, że oskarżony pozostanie w miejscu zameldowania. Po zakończeniu procesu sądowego, jeśli któraś ze stron nie zgadza się z orzeczeniem sądu, może się odwołać do sądu wyższej kategorii. Środki odwoławcze mogą być zwyczajne i mamy wtedy do czynienia z apelacją lub zażaleniem. Mogą też być nadzwyczajne i wtedy mamy do czynienia z kasacją. Jeśli w trakcie procesu doszło do jakiś rażących uchybień lub pojawiły się nowe dowody, można złożyć wniosek o wznowienie postępowania.

Jeszcze nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.