Podstawowy zakres usług radcy prawnego

Profesjonalny radca prawny oferuje zwykle bardzo szeroki wachlarz usług. Ich zakres dotyczy przede wszystkim sporządzania odpowiednich opinii prawnych i projektów dokumentacji, a także reprezentowania klientów przed określonymi urzędami administracyjnymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami. Radca prawny zajmuje się ponadto opiniowaniem aktów prawnych i prowadzeniem negocjacji, jak również przeprowadzaniem innych czynności związanych z obsługą prawną w wielu różnych dziedzinach.

Prawo spadkowe, sprawy rodzinne i prawo spółek

Podstawowe usługi radcy prawnego uwzględniają udzielanie porad w zakresie prawa spadkowego, związanych m.in. z zasadami dziedziczenia, testamentem, poleceniem czy zapisem. Klienci reprezentowani mogą być w sprawach spadkowych przed sądem dowolnej instancji. Radca zapewnia opiekę prawną również w sprawach o rozwód, alimenty, separację czy też dotyczące władzy rodzicielskiej. Sporządza ponadto projekty umów majątkowych dla małżonków. Kancelarie świadczą często usługi doradztwa przy zakładaniu nowych spółek, a także dla spółek funkcjonujących już na rynku. Radca prawny jest w stanie sporządzić formularz do Krajowego Rejestru Sądowego, uczestniczyć w zgromadzeniach i posiedzeniach organów spółek, jak również przygotować projekty uchwał. W sporach ze spółką reprezentowani mogą być dowolni wspólnicy i akcjonariusze.

Odszkodowania, prawo lokalne i windykacja należności

Radca prawny zapewnia pomoc także osobom, którzy starają się uzyskać należne im odszkodowanie. Dotyczy to rozmaitych wypadków losowych, włącznie z kradzieżą, pożarem czy wypadkami komunikacyjnymi. Do radcy prawnego zwrócić można się także w sprawie nabycia nieruchomości czy ochrony własności, ustanowienia i zniesienia służebności przejazdu lub drogi koniecznej. Usługi obejmują również sprawy dotyczące eksmitowania, użytkowania wieczystego oraz obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych. Radca prawny może ponadto prowadzić negocjacje i postępowania ugodowe na rzecz klientów w postępowaniach przed sądami. Nadzoruje także postępowania egzekucyjne realizowane przez komornika.

Obsługa przedsiębiorców i pracowników

Usługi radcy prawnego w dużym stopniu dotyczą obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Ich zakres obejmuje zarówno prawo pracy oraz prawo cywilne, jak i prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo działalności gospodarczej czy prawo ubezpieczeń majątkowych. Wiele kancelarii zapewnia obsługę prawną wyjątkowo złożonych przedsięwzięć, włącznie z przejęciami, fuzjami czy transakcjami przeprowadzanymi na rynku kapitałowym papierów wartościowych. Pomoc prawna oferowana jest zarówno pracodawcom, jak i pracownikom czy związkom zawodowym. Radcy prawni przygotowują projekty umów o pracę, włącznie z dodatkowymi klauzulami dotyczącymi materialnej odpowiedzialności pracownika czy zakazu konkurencji. Przygotowywane są także inne wewnętrzne akty prawne, takie jak na przykład regulaminy pracy. Klienci mogą także liczyć na reprezentację w postępowaniach sądowych.

Przy artykule pomocna okazała się kancelariamarczak.pl.

Jeszcze nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.