Założenie własnej firmy krok po kroku

Decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej jest kluczowa dla każdego początkującego przedsiębiorcy. Od tego momentu czeka go wiele formalności, których wymaga założenie firmy. Warto zasięgnąć informacji na ten temat lub skorzystać z profesjonalnego doradztwa, dzięki czemu można znacznie zaoszczędzić czasu i zachodu.

 

Założenie firmy wymaga pomysłu na spełnienie zawodowe i znalezienie luki w rynku produktów bądź usług. Zapewnienie konsumentom tego, czego im brakuje, jest pierwszym krokiem do sukcesu. Kiedy odnajdzie się już dziedzinę, w której zechce się budować własny interes, można przystąpić do realizacji planu. Założenie firmy wcale nie musi być skomplikowane.

 

Założenie firmy jednoosobowej, która nie wymaga uzyskania dodatkowych pozwoleń i koncesji, nie wymaga wielkiego zachodu i pozwala na załatwienie większości formalności za pośrednictwem internetu. Pod adresem firma.gov.pl należy wypełnić formularz CEIDG – czyli wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy pomocy tego jednego formularza przyszły przedsiębiorca:

  • wystosowuje wniosek o wpisanie do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i nadanie numeru REGON
  • zgłasza działalność do Urzędu Skarbowego, co skutkuje nadaniem lub wskazaniem numeru NIP oraz wybiera formę opodatkowania
  • zgłasza płatnika składek ubezpieczeniowych do ZUS
  • zgłasza wszelkie zmiany z zakresu podawanych informacji w ciągu siedmiu dni od ich zaistnienia.

 

W formularzu CEIDG przyszły przedsiębiorca musi podać rodzaj działalności, jakiej dotyczy założenie firmy. W tym celu posiłkować może się specjalnie stworzoną w tym celu Polską Klasyfikacją Działalności. Osoby, które nie posiadają dostępu do internetu, powinny zgłosić się do najbliższego urzędu gminy lub miasta. Założenie firmy może jednak w takim wypadku wymagać dodatkowych wizyt w instytucjach takich jak ZUS czy Urząd Skarbowy.

 

Niektóre działalności gospodarcze mogą wymagać uzyskania specjalnych koncesji i licencji, co znacznie wydłuży cały proces, jakim jest założenie firmy. Dzieje się tak między innymi w przypadku zakładania sklepu lub lokalu gastronomicznego, który wymaga odbioru sanepidu lub uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. Oczekiwanie na wydanie decyzji może nieco wydłużyć przebieg budowania biznesu.

 

Przedsiębiorcy, którzy mają już za sobą założenie firmy, powinni dopiąć wszystko na ostatni guzik. Choć nie ma takiego wymogu, warto pomyśleć o wytworzeniu własnej pieczątki, która okazuje się przydatna w wielu sytuacjach. Na pieczątce umieszcza się:

  • imię i nazwisko przedsiębiorcy, pełna nazwa
  • pełny adres przedsiębiorstwa wraz z kodem pocztowym
  • telefon, ewentualnie faks lub mail
  • REGON
  • NIP

 

Kolejnym ważnym szczegółem jest założenie konta firmowego w banku i przedstawienie jego numeru w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym. W tym celu wystarczy złożyć wniosek aktualizujący w CEIDG. Udając się do banku w celu założenia konta firmowego, warto mieć przy sobie umowę spółki, numer REGON, pieczątkę, wydruk z systemu CEIDG potwierdzający rejestrację, oraz oczywiście dowód osobisty.

Comments are closed.