Wyjaśnianie zawiłości prawa

W życiu codziennym napotykamy na różne sytuacje, które wymagają od nas znajomości przepisów prawa. I chodzi tu nie tylko o podstawową orientację, ale o szczegółowe kwestie, które decydują o prawidłowej interpretacji tychże przepisów. Jednak nie każdy przeciętny obywatel posiada taką wiedzę jak radca prawny, nie potrafi też z taką płynnością poruszać się w obrębie różnych kodeksów, rozporządzeń czy ustaw. Nieznajomość prawa może niestety powodować różne komplikacje, a nawet kłopoty. Właśnie dlatego w sytuacjach bardzo problematycznych, w których nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami, warto skorzystać z fachowej pomocy. Zazwyczaj nie warto zwlekać, ponieważ czas jest z reguły istotnym czynnikiem we wszelkiego rodzaju sprawach.

Po taką pomoc warto udać się właśnie do biura, gdzie urzęduje radca prawny. Biura te zazwyczaj znajdują się w centrach miast, choć nie jest to regułą. Znalezienie tego najlepszego nie jest wcale takie trudne. Czasami wystarczy przejrzeć zwykłą gazetę czy dziennik, by natknąć się na właściwe ogłoszenie. Wybierając konkretnego radcę, dobrze jest wziąć pod uwagę zakres jego działalności, jego doświadczenie czy choćby osiągnięcia przejawiające się w wygranych sprawach. Nie każdy radca prawny bowiem zajmuje się wszystkimi zagadnieniami prawa, czasami jest to tylko jakiś ograniczony sektor.

Niektórzy radcy prawni specjalizują się wyłącznie w prawie gospodarczym lub handlowym i tylko takie problemy rozwiązują w sposób w pełni profesjonalny. Inni z kolei prowadzą wyłącznie sprawy przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych czy instytucji i nie obsługują osób prywatnych. Zakres jest więc kwestią bardzo istotną. Osoby szukające porady w zakresie prawa podatkowego mogą także dodatkowo skorzystać z pomocy biur rachunkowych, w których zawsze zatrudnia się osobę znająca szczegółowo ustawy i akty prawne dotyczące podatków i innych należności finansowych.

Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest także korzystanie z pomocy, jaką udziela radca prawny,w przypadku gdy dojdzie do rozprawy przed sądem. Radca prawny ma bowiem prawo występować w obronie swojego klienta – podobnie jak adwokat. Oczywiście zakres spraw, w jakich może brać udział, jest ograniczony. Radca prawny nie może podejmować obrony oskarżonego w przypadkach przestępstw podlegających prawu karnemu i karnoskarbowemu, w takich przypadkach może być wyłącznie pełnomocnikiem. Z pełnymi uprawnieniami może natomiast przystępować do spraw administracyjnych czy cywilnych. W zakresie jego kompetencji leży też prawo pracy oraz gospodarcze.

W pewnych określonych przypadkach istnieje też możliwość prowadzenia spraw rodzinnych, w których jako obrońca występuje radca prawny. Jest to o tyle ważne, iż tego typu procesy wymagają dużego zaufania do pełnomocnika, a osoba zajmująca się danym przypadkiem od początku ma lepszy wgląd we wszelkie aspekty, zna swojego klienta i podchodzi do niego indywidualnie. Dzięki temu sprawy takie mają dużo większą szansę powodzenia i zakończenia się po myśli klienta niż te prowadzone przez obrońcę z urzędu. Taka sprawa jest też mniej stresująca dla obydwu stron, ponieważ zmniejsza się odczuwanie urzędowości całego procesu.

Comments are closed.