Spółki notowane na giełdzie

Duże firmy mogą dość długo funkcjonować poza giełdą i niejednokrotnie właściciele nowoczesnych i obiecujących spółek bardzo długo zwlekają z wejściem na parkiet. Wynika to nie tyle z obaw przed swoim funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości, ale często z niechęci do wprowadzenia większej transparentności i dzielenia się swoimi bardzo wrażliwymi informacjami jak wycena spółki. Obecność na giełdowym parkiecie oznacza właśnie taką konieczność upubliczniania wielu danych, dzielenia się z inwestorami raportami i analizami z samego centrum zarządzania – wymaga tego prawo. Wycena spółki, która jest tak transparentna i wyraźnie otwarta na wszelkie kontrole oraz audyty, jest więc sprawą bardzo prostą. Do tego stopnia, że na giełdzie indeksy i wyniki poszczególnych korporacji zmieniają się kilka tysięcy razy w ciągu jednego dnia.

Miliony inwestorów na rynku

Wszystko to wynika z faktu, że na giełdzie grają miliony ludzi na całym świecie, niektóre spółki kupowane są więc globalnie i wycena spółki tego typu jest kwestią bardzo dynamiczną. Gdy jedni widzą, że jej wartość rośnie i są już zadowoleni z zysku, jaki udało im się uzyskać a jednocześnie boją się odwrócenia trendu, sprzedają akcje. Inni przeczuwając dalsze utrzymanie trendu i dodatkowe jego wzmocnienie na fali dobrych inwestycji i właściwych zmian biznesowych, chętnie nabywają nawet takie bardzo drogie akcje, nie obawiając się strat. Niektórzy inwestorzy dysponują ogromnymi pieniędzmi i są w stanie nabywać spółki samodzielnie w jeden dzień, podczas gdy inni inwestują na giełdzie swoje nieduże oszczędności w postaci kilku tysięcy. Nabywają więc niewiele akcji i dla nich każda niekorzystna wycena spółki, jaką posiadają, jest sygnałem ostrzegawczym i niejednokrotnie wystarczy plotka wśród inwestorów, aby takiego niedzielnego brokera zmusić do spieniężenia swoich udziałów.

Wady i zalety liberalnego rynku

Bez wątpienia wolny rynek, a w szczególności giełda papierów wartościowych, premiuje osoby o bardzo dużej znajomości mechanizmów rynkowych i finansowych, niemniej nie można nie doceniać udziału wszystkich małych inwestorów i prywatnych graczy z niewielkim kapitałem. Ich łączny udział w transakcjach giełdowych jest bardzo duży a sami drobni gracze potrafią bardzo dobrze analizować pracę fachową i ruchy innych, bardziej doświadczonych maklerów, by powtarzać po nich dobre kroki. W ostateczności wycena spółki może zostać dokonana bardzo prawidłowo, z zachowaniem wielu wskaźników i danych mikroekonomicznych, ale jednocześnie nie posłużyć prezesom i menadżerom do dalszego sukcesu. W tej samej rzeczywistości istnieją firmy, które nawet bez takiego audytu wewnętrznego są w stanie bardzo skutecznie zarządzać swoimi siłami i planować przyszłość nie oderwaną od rzeczywistości, wycena spółki jest im znana. Dzisiaj na rynku nie brakuje także bardzo doświadczonych i profesjonalnych firm audytowych czy konsultingowych, wycena spółki wykonana przez nie jest bardzo obiektywna i pozbawiona ryzyka, jakie niesie ze sobą wykonywanie takiej wyceny przez pracowników zatrudnionych na etacie. Powierzenie tego trudnego zadania firmie zewnętrznej to także dobry sposób na odciążenie własnych kadr.

Comments are closed.