Prawo księgowe i gospodarcze

Prowadzenie przedsiębiorstwa nakłada na właściciela szereg obowiązków związanych z płatnościami i należnościami. I nie chodzi tu wyłącznie o wypłaty dla pracowników, ale również o różnorodne składki, które musi odprowadzać, zaliczki na podatek dochodowy czy wreszcie o faktury, które musi opłacać swoim kontrahentom, dostawcom czy podwykonawcom. Aby nie pogubić się w gąszczu tych zagadnień, większość właścicieli prywatnych firm korzysta z pomocy biur rachunkowych, w których zatrudniany jest biegły rewident. Jeśli firma jest niewielka, to zazwyczaj z takimi sprawami radzi sobie księgowa, jednak przy dużej liczbie pracowników oraz zawieranych transakcji fachowa pomoc jest nieoceniona.

Biegły rewident zajmuje się głównie tematyką prawa gospodarczego i podatkowego. Działa nieco inaczej jak radca prawny czy doradca podatkowy, ale również jest uprawniony do udzielania porad. Rewident może pracować zarówno indywidualnie, jak i jako osoba podległa. Może być współwłaścicielem kancelarii czy biura rachunkowego, może pozostawać w tak zwanym stosunku pracy. Taka zależność nie ogranicza jego kompetencji.

Rewident często bywa też nazywany audytorem, ponieważ bada sprawozdania finansowe przedstawiane przez przedsiębiorstwa, a także prowadzi postępowanie upadłościowe, likwidacyjne i przejęcia oraz fuzje. Czuwa między innymi nad zgodnością wszelkich czynności z literą prawa, a także służy pomocą w wielu aspektach związanych z wykonywanymi czynnościami. Przedsiębiorstwa zatrudniające go otrzymują pełną dokumentację.

Aby zostać audytorem, nie wystarczy wyższe wykształcenie prawnicze czy ekonomiczne. Ważne jest także doświadczenie, a mianowicie odbycie stosownej praktyki pod okiem uprawnionego rewidenta. Rewident nie może też być w przeszłości karany ani tym bardziej skazany prawomocnym wyrokiem sądu, zwłaszcza za przestępstwa gospodarcze, skarbowe i karne popełnione umyślnie. Musi też wyróżniać się nieposzlakowaną opinią i korzystać z pełni praw publicznych.

Biegły rewident po odbyciu praktyki trwającej rok musi pozytywnie zdać egzamin dla kandydatów oraz egzamin dyplomowy, dzięki którym to weryfikowana jest jego wiedza. Egzaminy zdaje przed Komisją Egzaminacyjną, a następnie składa ślubowanie przed Krajową Radą Biegłych Rewidentów. Wówczas jest wpisywany do rejestru biegłych rewidentów.

Praca jako rewident polega też na doradztwie podatkowym oraz związanym z rachunkowością. Może on na przykład prowadzić księgi rachunkowe przedsiębiorstw oraz przygotowywać ich sprawozdania. Dla klientów może wystawiać profesjonalne ekspertyzy czy prognozy finansowe. Jego wachlarz usług jest naprawdę szeroki.

Działalność rewidentów i audytorów reguluje Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, obowiązuje ich także szczegółowo nakreślona etyka zawodowa. Z kolei normy, jakim podlega każdy rewident, określa KIBR. Do jej zadań należy też sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem podległych jej podmiotów, przestrzeganiem ustanowionych zasad, pełni również rolę organu wymierzającego kary dyscyplinarne.

Comments are closed.