Prawnik na usługach firmy

Payam_Akhavan_-_Persian_Canadian_Lawyer_and_Human_Rights_activist_-_2013Każde przedsiębiorstwo staje przed licznymi problemami prawnymi, w których pomocą może służyć doświadczony prawnik. Bez pomocy prawnej trudno zawierać korzystne umowy kupna czy sprzedaży maszyn, budynków bądź innych nieruchomości. Pomoc prawnika okazuje się również niezwykle przydatna przy zawieraniu umów z pracownikami lub klientami czy kontrahentami.
Mniejsze firmy korzystają jedynie od czasu do czasu z porady prawnej. Czasami korzystają one nieustannie z usług jednej, zaufanej osoby. Kiedy indziej, w zależności od danej sprawy, kierują się raz do notariusza, raz do radcy prawnego, a kiedy indziej do adwokata. Duże firmy natomiast niejednokrotnie na stałe zatrudniają prawnika czy nawet cały zespół prawników, który dba o sprawy firmy.
Prawnicy zaangażowanych w mniejszych czy większych firmach specjalizują się w prawie gospodarczym i podatkowym. Wiedza na temat prawa karnego czy rodzinnego nie jest im potrzebna na tej posadzie, aczkolwiek, dzięki ukończonym studiom, posiadają ją w pewnym stopniu. Może się też zdarzyć, że prawnicy ci bywają zatrudniani przez właścicieli czy pracowników firmy w swoich prywatnych sprawach, jak sprzedaż mieszkania, rozwód czy też jakaś sprawa karna, na przykład o pobicie. Zwykle jednak prawnicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie jedynie doradzają innym pracownikom, do jakiego adwokata powinni się udać w danej sytuacji i jaki będzie im służył jak najskuteczniejszą i najbardziej profesjonalną pomocą.
Prawnicy, których angażuje firma, wykonują szereg różnych obowiązków. Wśród nich znajduje się między innymi śledzenie na bieżąco zmian w przepisach prawa gospodarczego i podatkowego. Prawnik musi nadążać za tymi zmianami i umieć je wykorzystać w sposób jak najlepszy dla swoich pracodawców.
Prawnicy między innymi pomagają przygotować odpowiednie dokumenty, gdy dochodzi do zakupu, sprzedaży czy wynajmu działek budowlanych, budynków czy sprzętu. Podpowiadają, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu takiej umowy, zaś gdy przeciwna strona złamie jaj warunki, prawnicy starają się uzyskać wysokie odszkodowanie, czasami drogą polubowną, a czasami sądowniczą.
Ponadto prawnicy, we współpracy z księgowymi, starają się rozliczyć uczciwie firmę z jej dochodów, a zarazem wykorzystać wszystkie dostępne ulgi podatkowe.
Do obowiązków prawników zaangażowanych w przedsiębiorstwie zalicza się także tworzenie umów z pracownikami i współpracownikami. Podobnie, jak w przypadku transakcji związanych z nieruchomościami czy jakimś sprzętem, prawnicy dochodzą również praw firmy, gdy pracownicy złamią warunki umowy.
Jak zatem widać, prawnicy okazują się bardzo przydatni w każdym przedsiębiorstwie, zwłaszcza dużym. Ich praca na ogół jest bardzo ceniona i sowicie wynagradzana. Prawnicy mogą liczyć na pensję sięgająca kilku, a bywa, że nawet kilkunastu tysięcy złotych. Mogą też oni liczyć na premię, gdy pomogą dokonać jakiejś szczególnie korzystnej transakcji bądź też w inny sposób wykażą się wiedzą, umiejętnościami oraz pomysłowością.

Comments are closed.