Prawa i obowiązki rodziców

citation-notesPosiadanie dziecka wiąże się z szeregiem nie tylko praw, ale również obowiązków, których realizację nakłada na nas obowiązujące w Polsce prawo. Nie wywiązywanie się z nich może wiązać się nawet z odpowiedzialnością karną. Poniżej prezentujemy krótki przegląd nie tylko obowiązków, ale i praw, które przysługują rodzicom.

Prawo nie tylko do kontaktów, ale i wychowania
Każdy rodzic, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem oraz do uczestnictwa w procesie jego wychowania. Tyczy się to również tych rodziców, którzy z różnych względów nie mieszkają ze swoim dzieckiem. Problem ten pojawia się często w sytuacji rozwodu. Rodzin, który zostaje z dzieckiem na co dzień, najczęściej jest to matka, często próbuje ograniczać kontakty córki czy syna z drugim rodzicem. Jest to sytuacja naganna, która nie ma żadnego uzasadnienia w prawie.

Edukacja
Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie swojemu dziecku edukacji. Obowiązek szkolny tyczy się w Polsce wszystkich tych dzieci, które ukończyły sześć lat. Jeszcze nie tak dawno dzieciaki szły do szkoły rok później. Rodzice, którzy nie realizują obowiązku szkolnego mogą zostać ukarani grzywną, której wysokość może wynosić nawet pięćdziesiąt tysięcy złotych. Jeżeli mimo nałożenia kary finansowej sytuacja się nie zmieni, sprawa może zostać skierowana do sądu rodzinnego, a władza rodzicielska może zostać ograniczona.

Warto w tym momencie wspomnieć, że rodzice mogą zdecydować się na edukację domową. Nie trzeba w tym wypadku legitymować się wykształceniem pedagogicznym. Warunkiem jest jednak zgoda dyrektora szkoły oraz spełnienie kilku warunków.

Szczepienia
Jest to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień. Lekarz, który opiekuje się dzieckiem, jest zobowiązany powiadomić sanepid wtedy, kiedy rodzice nie decydują się na skorzystanie ze szczepień obowiązkowych. W Polsce istnieje możliwość wydania nakazu szczepienia. Niezastosowanie się do niego to groźna kary finansowej. Może ona wahać się od 500 do nawet 10 tysięcy złotych. Warto jednak wspomnieć, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że karanie rodziców za nieszczepienia dzieci jest niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Aby jednak nie zostać objętym karą, należy się od decyzji sanepidu odwołać. Lekceważenie kolejnych pism nie jest więc w tym wypadku rozwiązaniem.

Zarządzanie majątkiem
Przed ukończeniem przez dziecko 13. roku życia to rodzice dysponują jego majątkiem. Między 13. a 18. rokiem życia majątkiem może dysponować dziecko, ale w ograniczonym zakresie. Warto pamiętać, że przed ukończeniem 18 roku życia dziecko nie może samodzielnie dokonywać żadnych większych zakupów. Jeżeli więc nasza pociecha za naszymi plecami kupi drogi rower czy komputer, mamy prawo towar zwrócić do sklepu, a sprzedawca nie może odmówić jego przyjęcia.

Łożenie na utrzymanie
Podstawowym obowiązkiem rodziców jest łożenie na utrzymanie dziecka. Obowiązek ten ciąży nie tylko na tych rodzicach, którzy zamieszkują z dzieckiem, ale także tych, którzy z różnych powodów nie utrzymują z dzieckiem kontaktu.

Comments are closed.