Porady prawne dla pracowników

silhouettes-317831_640Współcześnie coraz częściej mówi się o mobbingu oraz dręczeniu pracowników. W Polsce sami zatrudnieni coraz śmielej mówią o tym, iż są zatrudniani na dziwnych, upokarzających warunkach, jak również iż są traktowani w sposób nieodpowiedni. Dawniej Polacy niechętnie przyznawali się do problemów z pracodawcami. Wynikało to przede wszystkim z obawy przed utratą zatrudnienia oraz problemami ze znalezieniem innego miejsca zarobku. Współcześnie, pomimo iż nadal istnieje wiele problemów związanych ze znalezieniem pracy. Obecnie jednak coraz większą wagę przykłada się do dobrej atmosfery w pracy, a sami pracownicy są coraz bardziej świadomi, iż traktowanie ich w odpowiedni sposób jest obowiązkom przełożonego, który przede wszystkim musi zastosować się do obowiązujących przepisów prawnych. Niestety, w dalszym ciągu wielu pracodawców, licząc na dużą bezkarność, nie liczy się z prawami pracowników, jak również z tym, iż ciąży na nich obowiązek jako osoby zatrudniających na konkretnych umowach. W przypadku pracodawców zatrudniających na tak zwanych umowach śmieciowych sytuacja jest analogiczna. Wiele z nich uważa, iż oferując umowy cywilno-prawne są zwolnieni z obowiązku szanowania pracownika – to wielki błąd.
W coraz większej liczbie kancelarii pojawiają się pokrzywdzeni pracownicy, których historie są wielokrotnie wstrząsające. Wiele z nich było upokarzanych, nie wypłacano za ich pracę odpowiednich wypłat, jak również nie mogli oni liczyć na ubezpieczenie zdrowotne. Wielokrotnie tego rodzaju praktyki szły w parze z upokorzeniami psychicznymi oraz wyzwiskami Wiele pracowników latami znosi podobne traktowanie, gdyż nie znają swoich praw i nie chcą dochodzić ich w sądzie. pracownicy przychodzą z konkretnymi problemami, chociaż wielomiesięczne czy wieloletnie praktykowanie na nich niewłaściwego zachowania klasyfikuje się do złożenia pozwu składającego się z wielu wątków. W takich sytuacjach prawnicy są zgodni: nie ma co czekać, należy działać. Co, poza konsultacją z prawnikiem, może zrobić szykanowany i wykorzystywany pracownik?
Z pewnością pierwsze kroki powinien on skierować do Państwowej Inspekcji Pracy – najprostszym sposobem zwrócenia uwagę na patologię panującą w miejscu pracy jest złożenie skargi. Wiele osób obawia się tego rodzaju wyzwania, ze względu na to, iż podczas jej składania muszą podać swoje dane osobowe. Boją się, iż w związku ze złożoną skargą dane zostaną ujawnione, a oni sami stracą pracę. Warto w takich sytuacjach wiedzieć, iż dane osoby składającej skargę są utajnione. Podczas pisania skargi warto pisać zwięźle, konkretnie. Dzięki temu nie pozostawimy wątpliwości co do konkretnych działań pracodawcy. tak złożona skarga jest rozpatrywana przez pracowników PIP. Po kilkunastu dniach pracodawca może spodziewać się kontroli urzędowej, podczas której zostaną mu przedstawione te zarzuty. podczas takiej inspekcji również sami pracownicy będą proszeni o złożenie wyjaśnień i odpowiedzi na konkretne pytania. Będą one dotyczyły przede wszystkim warunków pracy, tego, czy pracodawca wywiązuje się z warunków zawartej umowy, tego, czy pracownicy posiadają jakiekolwiek umowy oraz ubezpieczenia.

Comments are closed.