Pomoc prawnika podczas konfliktu z pracodawcą

Payam_Akhavan_-_Persian_Canadian_Lawyer_and_Human_Rights_activist_-_2013Wielu pracowników w Polsce jest dubbingowanych, posiada problemy związane z umową, wypłacaniem wynagrodzenia – wszystkiemu winni są nieuczciwi pracodawcy, którzy wykorzystują przede wszystkim niewiedzę, ale również złą sytuację materialną swoich pracowników. W takich sytuacjach dawniej pracownik pozostawał bezbronny. Obecnie coraz częściej mówi się o tego rodzaju konfliktach i coraz części sami pracownicy są uświadamiani, jak wiele samodzielnie mogą zmienić w swoim położeniu. W przypadku osób źle traktowanych w miejscu pracy, które pragną dochodzić swoich praw, istnieje kilka możliwości. pierwszą z nich jest oczywiście wykorzystanie możliwości złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Taka skarga wymaga podania imienia i nazwiska, czego wielu pracowników się obawia. Warto jednak wiedzieć, iż tego rodzaju dane nie są ujawniane podczas kontroli konkretnego zakładu pracy. Pracodawca nie dowie się, kto złożył skargę – jedyne co będzie mu przedstawione to podane w skardze zarzuty niedociągnięć oraz uchybień. W przypadku złożenia skargi tego typu inspekcja jest przeprowadzana podczas kilku dni. Podczas jej trwania również pracownicy są odpytywani ze spraw socjalnych, zachowania etyki pracy i wielu innych.
Drugim sposobem an rozwiązanie problemów na linii pracownik-pracodawca jest poradzenie się adwokata, najlepiej specjalizującego się w prawie pracy. Kancelarii w miejscu naszego zamieszkania jest sporo, warto jednak wcześniej dowiedzieć się, ile kosztuje godzinna konsultacja z prawnikiem. W przypadku braku pieniędzy warto skorzystać z dnia konsumenta, w którym interesanci są przyjmowani za darmo. Wiele kancelarii w ten sposób zachęca do korzystania ze swoich usług.
Jak przygotować się do rozmowy z prawnikiem? Przede wszystkim można spisać na kartce, jeszcze w domu, wszystkie przewinienia, które w naszych oczach są krzywdzące dla nas jako pracowników. Bardzo istotna jest skrupulatność Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z wypłat, danego słowa: warto mieć na to potwierdzone dowody.
każdy prawnik zapyta również, czy konkretne przypadki traktowania pracownika miały również miejsce w przypadku innych zatrudnionych. W przypadku jeśli tak, daje to możliwość złożenia pozwu zbiorowego oraz znaczeni większe szanse na dociekanie swoich praw przed sądem.
Co może doradzić sam adwokat? Przede wszystkim postawienie sprawy jasno – rozmowę z szefem w obecności mediatora, w tym wypadku może być to właśnie prawnik. Konieczne jest posiadanie dowodów na nielegalne działania pracodawcy względem pracownika. W przypadku, kiedy mediacje nie przyniosą skutku warto wejść na drogę sądową. W przypadku kiedy pracownik posiada umowę o pracę występujemy do sądu pracy. Jeśli jest to umowa cywilno-prawna, konieczny jest pozew złożony w sądzie cywilnym.
Jak długo może trwać sprawa? Wszystko zależy od tego, jakie zarzuty zostaną postawione oraz tego, czy posiadamy wystarczająca ilość dowodów lub świadków, które poświadczą o winie pracodawcy. Sam pracownik może domagać się zadośćuczynienia za poniesione szkody moralne, wypłat zaległych wynagrodzeń. Sąd może też samodzielnie nałożyć karę za niestosowanie się do prawa pracy lub za rażące naruszenia związane z zatrudnianiem osoby do pracy w swojej firmie.

Comments are closed.