Korzystny wynik procesu

Konieczność skorzystania z pomocy, jakiej udziela adwokat, nie oznacza od razu, iż jesteśmy oskarżeni w jakiejś sprawie czy że ciążą na nas zarzuty. Czasami warto udać się po poradę w sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, czy dane posunięcie czy decyzja będą zgodne z literą prawa. Dzięki temu możemy uniknąć przykrych konsekwencji związanych z nieświadomym popełnieniem przestępstwa. Nie od dziś wszakże wiadomo, że nieznajomość prawa czy też konkretnego przepisu nie zwalnia z odpowiedzialności. Niestety brak wiedzy – nie tylko w tej kwestii – działa na naszą niekorzyść.

Usługa, jaką świadczy adwokat, może dotyczyć przede wszystkim porady prawnej i reprezentowania klienta przed sądem. Są to dwa zasadnicze obowiązki, jakimi zajmuje się adwokat, ale oczywiście nie wyczerpują one zakresu jego działalności. Większość ludzi kojarzy jednak ten zawód z obroną oskarżonego przed sądem. Obowiązki adwokata zaczynają się od szczegółowego rozpoznania sprawy. Konieczne może okazać się zgromadzenie odpowiednich dowodów, dokumentów, dotarcie do świadków. Przygotowanie obrony to równie żmudny proces. Czasami bowiem trzeba przeanalizować wszelkie możliwe aspekty sprawy, by ukazać klienta we właściwym świetle. Jeśli adwokat popełni błąd, pominie jakiś ważny szczegół, może to zaważyć na całym życiu oskarżonego, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy karne.

Przygotowanie adwokata do rozprawy polega również na kontakcie z sądem, z oskarżycielem czy innymi urzędami i instytucjami. Obrońca musi pozyskać wszystkie dostępne dokumenty, aby móc je następnie wykorzystać na korzyść swojego klienta. Adwokat  musi także dokładnie przygotować linię obrony – to, co zamierza wykorzystać od razu oraz to, co może się przydać w określonych sytuacjach.

Bycie adwokatem wymaga od osoby wykonującej ten zawód dużego zaangażowania oraz bardzo dobrej znajomości nawet tych zagadnień prawnych, które rzadko pojawiają się w jego pracy. Adwokat może prowadzić każdy rodzaj spraw, także te karne i karnoskarbowe. I jest to jedna z cech różniących go od radcy prawnego. Adwokat ma nieco większy zakres możliwości, ale też nie może z nikim pozostawać w stosunku pracy.

Obrońcy, jak potocznie mówi się o adwokatach, są zrzeszeni w izbach adwokackich, ale nie mogą pracować w kancelariach, nie mogą mieć żadnego zwierzchnika. Mogą swój zawód wykonywać indywidualnie albo w zespołach, ale muszą mieć stanowisko całkowicie samodzielne i niezależne. Jedynym nadzorem dla pracy adwokatów są specjalne organy, między innymi Naczelna Rada Adwokacka czy też Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Dzięki temu postępowanie tych prawników jest niezawisłe i jak najbardziej obiektywne.

Aby zostać adwokatem, należy przede wszystkim ukończyć studia prawnicze i uzyskać tytuł magistra, następnie odbyć aplikację adwokacką. Najczęściej taka praktyka ma miejsce w prokuraturze, ale można ją odbyć pod okiem każdego adwokata, który może się wykazać minimum pięcioletnim stażem pracy w zawodzie. Aplikacja trwa trzy lata i aby była pełna i uprawniała do wykonywania pracy, musi zostać zakończona pozytywnie zdanym egzaminem. Podczas praktyk aplikant otrzymuje pensję.

Comments are closed.