Kariera w firmie prawniczej

Zawód prawnik cieszy się niesłabnącą popularnością już od bardzo wielu lat. Obecnie jest on jeszcze bardziej pożądany ze względu na poszerzanie się kompetencji poszczególnych specjalizacji oraz na zwiększone zapotrzebowanie na profesjonalne porady prawne. W tej chwili dużo więcej osób prywatnych korzysta z doradztwa prawnego w szerokim zakresie. Dzięki temu możliwości podejmowania zróżnicowanej pracy jest coraz więcej. Kończąc studia prawnicze, ma się niemal zagwarantowane zatrudnienie jeśli nie w sądzie czy administracji publicznej, to w kancelariach czy prywatnych firmach potrzebujących fachowego wsparcia – oczywiście zasada ta dotyczy wyłącznie studentów, którzy uzyskali tytuł przynajmniej magistra prawa, a na ich dyplomie widnieje dobra ocena nie tylko za pracę magisterską, ale i za całokształt studiów.

Osoby takie, jeśli mają rozsądną wizję swojej kariery i wytrwale dążą do osiągania kolejnych celów, mogą liczyć na powodzenie. Prawnik to na dzień dzisiejszy synonim stabilności zatrudnienia i stosunkowo dobrych zarobków. Ważne jest jednak to, by ścieżka kariery była przemyślana i dobrze zaplanowana. W przypadku  tego zawodu ważne jest nie tylko to, jak przebiegały studia, ale także jakie działania przyszły prawnik podejmował, by poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć doświadczenie. Praktyka bowiem odgrywa tu kluczową rolę. Od tego, z ilu różnymi przypadkami czy sprawami zetknął się prawnik, zależy jego umiejętność późniejszego rozwiązywania zawiłości i stosowania odpowiednich procedur.

Znajomość suchych aktów prawnych, treści ustaw czy kodeksów to wszakże nie wszystko, ważna jest też zdolność prawidłowego ich interpretowania, wyszukiwania wszelkich niuansów między poszczególnymi zapisami. A wiedza, jak najskuteczniej je zastosować w realnych sprawach, jest wprost bezcenna. Dobry prawnik dba także o interesy swojego klienta i jeśli jest zatrudniony w firmie na stałe, powinien wykazywać się również lojalnością.

Kto sprawdzi się w zawodzie jako prawnik? Chyba nie ma jasno określonych cech, które predysponowałyby do wykonywania tej pracy. Na pewno bardzo ważna jest wytrwałość i samodyscyplina, ponieważ w dużej mierze student czy nawet już wykwalifikowany prawnik z uprawnieniami sam we własnym zakresie musi zgłębiać poszczególne zagadnienia prawa i gromadzić wiedzę ogólną. Oprócz tego niebagatelne znaczenie ma zdolność do logicznego myślenia, szybkiego wyciągania trafnych wniosków i analizowania aktualnego stanu rzeczy. Trzeba też wykazywać się dużą odpornością na stres, na presję otoczenia czy nawet na sytuacje nieprzyjemne.

Prawnicy często szukają też możliwości zdobycia doświadczenia w prawie międzynarodowym. Jest to dla nich ogromny atut, pozwalający im dostać lepszą i ciekawszą pracę, wymagającą także kształcenia językowego. W tym celu już w czasie nauki na uczelni korzystają z ofert wymiany studentów z uczelniami zachodnioeuropejskimi. Dzięki takiemu wyjazdowi, trwającemu najczęściej pół roku, mogą poznać nie tylko prawo drugiego kraju, ale i metody pracy tam stosowane.

Comments are closed.