Biznesplan sposobem na sukces

Większość przedsiębiorców wie, jak ważną rolę w działaniu każdej firmy odgrywa binesplan. Zdarza się jednak, że słowo to kojarzone jest głównie z osobami, które dopiero mają w planach rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i przygotowują się do niej, ustalając plan działania. Tymczasem biznesplan w równym stopniu dotyczy istniejących już firm i wspierający ich optymalne ich funkcjonowanie. Czym tak naprawdę jest biznesplan i jakie wsparcie okazuje ludziom biznesu?

 

Biznesplan, zwany również planem biznesowym, jest jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych przy planowaniu i ocenianiu opłacalności podejmowanych inwestycji. Biznesplan wykonuje się na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jak również może służyć jako narzędzie komunikacyjne z bankiem czy inwestorami. Biznesplan jest często stosowany jako część wniosku kredytowego lub wniosku o dotację, np. unijną.

 

Podstawowymi elementami biznesplanu są:

– analizy rynkowe

– analizy finansowe

– analizy SWOT

 

Biznesplan jest narzędziem pomocnym zarówno przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, jak i prowadzeniu firmy czy dokonywania inwestycji. Dzięki starannie wykonanym analizom można przewidzieć, jak podnieść zyski przedsiębiorstwa lub zdobyć nowy rynek. Z kolei sporządzenie biznesplanu przed dokonaną inwestycją, pomaga określić, na ile zyskowny może okazać się rozwój, jakie ryzyko ponosi przedsiębiorstwo.

 

Biznesplan doskonale sprawdza się przy okazji:

 • tworzenia nowego przedsiębiorstwa
 • zarządzania strategicznego
 • zarządzania inwestycjami
 • przeprowadzaniu fuzji
 • uzyskiwaniu kapitału w postaci kredytów, dotacji, leasingów
 • prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
 • restrukturyzacjach przedsiębiorstw
 • likwidacji przedsiębiorstw
 • wycenie przedsiębiorstw
 • konkursach na stanowiska kierownicze

 

Prawidłowo skonstruowany biznesplan powinien być napisany czytelnie i rzeczowo,  oraz  zawierać:

 • analizę podmiotu, którego dotyczy biznesplan obejmującą sytuację finansową, technologiczną, itp.
 • analizę otoczenia przedsiębiorstwa oraz rynku
 • prezentację kadry zarządzającej firmą, specjalistów i pracowników
 • wykaz stosowanych technologii i towarzyszących im czynników: energooszczędności, ochrony środowiska

 

Biznesplan przedsiębiorca może przygotować w obrębie własnej firmy, lub też powierzyć to zadanie profesjonalistom. Na rynku nie brakuje specjalistów, którzy oferują swoje wsparcie w przygotowywaniu analizy, niezbędnej dokumentacji i pozyskiwaniu dotacji bądź kredytów. Skorzystanie z usług doświadczonych firm jest rozwiązaniem korzystnym szczególnie dla niedoświadczonych przedsiębiorców, którzy nie poruszają się jeszcze zbyt pewnie po świecie biznesu.

 

Wsparcie w pisaniu biznesplanu okazują również liczne portale internetowe, ściśle związane z inwestycjami gospodarczymi. Na ich stronach internetowych można znaleźć nawet gotowe wzory przygotowanych dokumentów, takich jak biznesplan, wniosek o dotację unijną lub z urzędu pracy, czy kredyt. Warto rozważyć możliwość przygotowania biznesplanu, by móc optymalnie rozwijać działalność firmy.

Comments are closed.