Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice?

Narodziny dziecka to ważny okres w życiu człowieka i to nie tylko pod względem socjologicznym czy po prostu życiowym, ale także pod względem, uprawnień pracowniczych. Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy przysługuje urlop okolicznościowy, na żądanie, urlop bezpłatny oraz urlop wypoczynkowy.
W momencie, kiedy pracownikowi urodzi się dziecko to prawo wyposaża go w dodatkowe urlopy – dotyczy to zarówno kobiety – matki dziecka, jak i mężczyzny – ojca dziecka. Pierwszym urlopem, który należy omówić, jest urlop macierzyński. Jest on pełnopłatny co oznacza, że osoba przebywająca na tym urlopie otrzymuje pełne wynagrodzenie. Istotny w tym miejscu jest fakt, iż jego długość zależy od ilości urodzonych dzieci. Przy czym chodzi o ilość dzieci urodzonych podczas jednego porodu. W przypadku urodzenia jednego dziecka przysługuje 20 tygodni oraz 6 dodatkowych tygodni, z kolei przy urodzeniu dwójki dzieci podczas jednego porodu przysługuje 31 tygodni oraz dodatkowych 8 tygodni.
Warto zaznaczyć, że z urlopu macierzyńskiego może korzystać zarówno matka jak  ojciec dziecka. W przypadku tego drugiego urlop jest także w pełni płatny. Jednak matka obowiązkowo musi wykorzystać 14 tygodni urlopu macierzyńskiego i dopiero po tych 14 tygodniach może przekazać pozostałą część urlopu do wykorzystania ojcu dziecka, a może także w dalszym ciągu sama kontynuować ten urlop. Jeśli jednak przekaże pozostałą część urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka, będziemy mówić wówczas o urlopie tacierzyńskim.
Po upływie urlopu macierzyńskiego czy tacierzyńskiego – w zależności od tego. Kto sprawował opiekę nad dzieckiem, rodzicom przysługuje urlop rodzicielski, który z kolei trwa 26 tygodni. W tym przypadku już nie ma niestety znaczenia ilość dzieci urodzonych podczas jednego porodu i w każdym przypadku jego długość jest taka sama, czyli 26 tygodni.
Stosunkowo młodym, bo funkcjonującym w naszym systemie dopiero od 2010 roku, jest urlop ojcowski. Przysługuje on pracownikowi, którego dziecko nie ukończyło 12 miesięcy. Jeśli do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia pracownik nie wykorzysta tego urlopu. To już nie będzie mógł z niego skorzystać. Urlop ten trwa 14 dni i jest podobnie jak urlop tacierzyński – pełnopłatny. Przy czym te 14 dni trzeba wykorzystać jednorazowo i ciągiem. Tego urlopu nie można dzielić. Wystarczy na siedem dni przed jego rozpoczęciem złożyć wniosek u pracodawcy i dołączyć do wniosku skrócony akt urodzenia dziecka.
Wreszcie ostatni rodzaj uprawnienia, a właściwie urlopu to urlop wychowawczy, który jest bezpłatny. Jednak przysługuje on tylko pracownikowi, który ma przynajmniej 6 miesięcy stażu pracy. Długoś takiego urlopu może wynosić nawet 3 lata, przy czym należy mieć na uwadze, że nie powinien on trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko, nad którym sprawujemy opiekę szóstego roku życia.

Jeszcze nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.