Umowa zlecenie- jak powinna wyglądać?

Tak zwane „śmieciówki”, czyli umowy zlecenie lub o dzieło są coraz popularniejsze. Pracuje na nich coraz więcej młodych ludzi, którzy wykonują wolny zawód lub po prostu nie uzyskali umowy o pracę, bo pracodawcy łatwiej było coś zlecić. Na co powinniśmy zwracać uwagę, by nikt nas nie oszukał na tego typu umowie?

Umowa zlecenie może być zawarta w niemal dowolny sposób. Możemy zawrzeć ją nawet ustnie, ale wówczas nie mamy żadnego materialnego gwarantu dotyczącego wykonania przez nas pracy i warunków, na jakie umówiliśmy się ze zleceniodawcą. Dla zleceniobiorcy jest to zdecydowanie najmniej korzystna forma zawierania umowy. Jeśli wykonujemy pracę zdalnie i zajmujemy się np. pisaniem, za dowody poświadczające zawarcie umowy mogą służyć nawet maile wymieniane między zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Jednak jeśli wiemy, że taka korespondencja nie będzie mieć miejsca, a na wykonanie zadania umawiamy się wyłącznie ustnie warto zatroszczyć się o spisanie odpowiedniej umowy. W razie jakichkolwiek niedogodności z obu stron mogą się one powołać na warunki zawarte na piśmie. Umowa powinna zawierać informacje takie jak: dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy, wynagrodzenie, przedmiot zlecenia, data rozpoczęcia i zakończenia zlecenia. Umowa zlecenie to dość specyficzna forma świadczenia, które może być wykonywane zarówno odpłatnie, jak i bez wynagrodzenia. Zależy to wyłącznie od stron umowy, wielkość wynagrodzenia również ustalana jest dowolnie. Dobrze sporządzona umowa w przypadku, gdy rezygnujemy z wynagrodzenia powinna zawierać sformułowanie, że obie strony rezygnują z odpłatności. Kiedy go nie zawrzemy można przyjąć, że zlecenie miało być wykonane odpłatnie. Niezależnie od tego, czy zlecenie jest odpłatne czy nie, powinno być wykonane według największych umiejętności zleceniobiorcy. W razie błędnego wykonania zadania usprawiedliwianie, że nie wzięto za nie pieniędzy jest bezzasadne. Obie strony w momencie podpisania umowy określiły, że będzie ono odbywać się bez wynagrodzenia, ale mimo to każda musi stosować się do pozostałych warunków umowy. Jednym z nich jest właśnie wykonanie zlecenia jak najlepiej. Umowa zlecenie może również uwzględnić wynagrodzenie rzeczowe. W przypadku osób, które nie ukończyły 26 r.ż. i są studentami, zleceniodawca oferujący wynagrodzenie rzeczowe jest zmuszony uiścić wyłącznie podatek dochodowy od osób fizycznych. Sposób opodatkowania takiego świadczenia zależny jest od jego wartości. Jeśli nie przekroczy ona 200zł, pobierany jest ryczałtowy podatek dochodowy wynoszący 18% wartości przychodu. Jeśli suma ta przekroczyła 200zł, oblicza się 20% koszty uzyskania przychodu oraz odlicza podatek według skali podatkowej.

Jak widać, umowa zlecenie nie taka straszna, jak ją malują. Wystarczy znać podstawowe aspekty prawne związane z jej zawieraniem oraz dokładnie określić zasady, na jakich jest ona zawierana. Warto również zdecydować się na spisanie tego typu umowy. Nie jest to koniecznością, ale daje dowód w razie jakichkolwiek niezgodności.

Comments are closed.