Prawo własności intelektualnej

clause-67401Na świecie, jak również w Polsce jest wielu twórców. Chodzi tutaj o twórców literackich, grafików, utworów muzycznych oraz wielu innych. Od pewnego czasu istnieje coś, co nazywa się prawem własności intelektualnej, w skład której wchodzą prawa autorskie. Jest to duży plus z kilku powodów. Dzieło jest objęte ochroną prawną od momentu powstania bez konieczności rejestracji. A zatem nikt nie może go przywłaszczyć lub skopiować. Za sprawą różnorakich umów międzynarodowych prawo to obowiązuje na całym świecie. A to jest z korzyścią dla autorów.

Warto w tym miejscu wyjaśnić i sprecyzować pewne kwestie. Na przykład co wchodzi w zakres prawa autorskiego. Otóż jego przedmiotem jest każdy przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnym. Plusem tego prawa jest to, że wszelkie dzieło nie musi być rejestrowane, ani nie muszą być dokonywane żadne formalności. Prawo po prostu obowiązuje. Co więcej utwór nie musi być nawet zakończony.

Na pewno nie raz spotkaliście się z literkę ©. Symbol ten oznacza Copyright czyli właśnie prawa autorskie. Czasem widzimy napis Copyright lub symbol © i nazwę jakiejś firmy lub osoby fizycznej. Oznacza to, że tylko ten podmiot posiada prawo do tego dzieła. Istnieje jeszcze takie coś jak autorskie prawa majątkowe. Chodzi tutaj o monopol praw majątkowych na rzecz ich posiadacza lub twórcy danego dzieła. Prawo to stanowi m.in. o tym, że z rozporządzać dziełem lub z niego skorzystać mogą tylko osoby do tego uprawnione. Osoba uprawniona może przekazać w drodze licencji innym osobom uprawnień do korzystania z danego dzieła.

Wiemy zatem, że dzieło danego twórcy jest chronione od momentu jego powstania, nawet przed jego ukończeniem. Ale jak długo ta ochrona obowiązuje? Obowiązuje ona przez cały okres życia autora. Ale na tym nie koniec – obowiązuje ona nawet 70 lat po jego śmierci. A jeżeli twórca nie jest osobą znaną – to ochrona obowiązuje 70 lat od dnia, w którym utwór ten zostanie rozpowszechniony.

No dobrze, wiemy już, że twórcy mogą spać spokojnie. Przez całe życie, a nawet dłużej. A co jeżeli ktoś jednak zechce naruszyć ich prawa autorskie? W pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego. Twórca może wezwać do naprawienia wyrządzonej szkody lub nawet trzykrotności kwoty należnej za otrzymanie zgody do korzystania z danego dzieła. Istnieją też bardziej radykalne kroki w postaci odpowiedzialności karnej.

Ustawa o prawie autorskim i generalnie ochrona własności intelektualnej to dobra rzecz, choć nie bez wad. Co jeżeli ktoś popełni plagiat w afekcie? O plagiatach często się mówi w kontekście prac dyplomowych. Cóż, trzeba się pilnować – każdy kij ma dwa końce. Ale wyobraźmy sobie, że to my jesteśmy twórcą danego dzieła nad którym pracowaliśmy w pocie czoła. Inni też mogą się postarać.

 

Jeszcze nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.