Prawo dla rowerzysty

dluga-krakow-e1431951873453Każdy rowerzysta musi jeździć zgodnie z zasadami kodeksu drogowego. Nie ma wyjątków od tej zasady, nawet jeśli ktoś traktuje jazdę rowerem tylko jako hobby.
Rowerzyści są zobowiązani do poruszania się prawą stroną ścieżki rowerowej, jeśli taka znajduje się na danej trasie. Bardzo często występują u nas w kraju ścieżki nazywane ciągami pieszo- rowerowymi. Poruszając się po trasach tego typu, należy pamiętać, że to piesi dysponują zawsze prawem pierwszeństwa. Bywają też trasy , które pozbawione są wydzielonego pasa dla rowerów. Trzeba wtedy korzystać z pasa ruchu na ulicy. Rowerzyście przepisy pozwalają na wyprzedzanie pojazdów lub jazdę obok innych rowerzystów. Takie sytuacje nie mogą jednak powodować trudności w ruchu czy stwarzać sytuacji niebezpiecznych. Kodeks drogowy pozwala też rowerzystom na przejeżdżanie między autami, które utknęły w korku na pasach ruchu znajdujących się obok siebie. Pasów tych jednak nie może oddzielać linia ciągła. Osoby poruszające się rowerem po drogach muszą przestrzegać tych zasad. Warto, by pamiętały też, że na autostradzie i drodze ekspresowej obowiązuje zakaz jazy rowerem. Za jego złamanie grozi mandat o wysokości 250 zł.
W niektórych sytuacjach prawo dopuszcza jazdę na rowerze po chodniku. Jest to możliwe, gdy obok na rowerze porusza się nasze dziecko poniżej 10. roku życia, któremu nie wolno jeździć drogami rowerowymi. Chodnikiem można jechać także wtedy, kiedy ze względów pogodowych jezdnia nie jest wystarczająco bezpieczna. Można wybrać chodnik również wtedy, gdy na ulicy brakuje pasa dla rowerów, a dopuszczalna prędkość poruszania się na niej samochodów przekracza 50 km/h. Zapis ten dotyczy tylko chodników o szerokości dwóch metrów i więcej. Przedtem należy też sprawdzić, czy nie istnieje ścieżka rowerowa odpowiadająca trasie, jaką obraliśmy. Korzystając z chodnika podczas jazdy rowerem, trzeba być zawsze świadomym tego, że piesi mają na nim pierwszeństwo.
W kodeksie drogowym znajdują się też odrębne zapisy, dotyczące bezpiecznej jazy na rowerze. Nakazują one, by pamiętać, że miejscem dla rąk stanowi kierownica. Obowiązuje zakaz rozmawiania w czasie jazdy przez telefon komórkowy oraz przyczepiania się do innych pojazdów. Poruszając się na rowerze podczas mgły lub w ciemności, należy zadbać o to, by rower miał stosowne oświetlenie. Prawo narzuca obowiązek posiadania jednej lampki przedniej koloru białego lub żółtego, a także jednej tylnej świecącej na czerwono. Tył pojazdu należy dodatkowo wyposażyć w odblask o barwie czerwonej i innym kształcie niż trójkąt. Należ jeszcze zadbać o dzwonek, którego brak może zostać w czasie kontroli ukarany grzywną w kwocie 50 zł.
Kto planuje choćby krótką przejażdżkę rowerem, musi bez wyjątków zachować trzeźwość. Wykroczeniem według polskiego prawa jest jazda, wówczas gdy alkomat stwierdzi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi. Taki czyn podlega karze do 500 zł. Ostateczna decyzja należy w tej kwestii do policjanta. Jeśli stwierdzi on doprowadzenie do poważnego zagrożenia na drodze, może zwiększyć kwotę do 5000 zł lub wymierzyć karę aresztu do 14 dni. Kiedy alkomat wykaże więcej niż 0,5 promila alkoholu, należy liczyć się z grzywną w wysokości do 5000 zł lub aresztem do 30 dni. Dodatkowo sąd może ukarać osobę poruszającą się rowerem w stanie nietrzeźwym poprzez wydanie zakazu prowadzenia rowerów. Złamanie orzeczenia sądu oznacza dla delikwenta kolejną karę, tym razem pozbawienie wolności do lat trzech.

Comments are closed.