Prawami obywateli zajmują się rzecznicy

W każdym państwie obowiązują podstawowe prawa obywateli. Najważniejsze to te, które dotyczą wolności słowa, swobody wypowiedzi oraz wyboru wiary. Mamy również prawo do godnego życia, chociaż akurat w wielu wypadkach trudno o nim mówić. Co więcej, jeśli ktoś łamie nasze prawa mamy komu się poskarżyć. W Polsce instytucją, która zajmuje się obroną praw człowieka są rzecznicy. To oni służą wsparciem oraz wskazują drogę postępowania w momencie, kiedy podstawowe prawa człowieka są łamane. Dzięki rzecznikom możemy nie tylko dowiedzieć się wszystkie o Naszych prawach, ale również rozpocząć ścieżkę postępowania, kiedy nasze prawa ewidentnie są łamane. Nie wszyscy o tym wiedzą. Mamy w Naszym kraju między innymi Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich czy Rzecznika Konsumenta. Do każdej z tych instytucji można się zgłosić z prośbą  o pomoc i mieć gwarancję, że taką pomoc się uzyska. Prawa człowieka gwarantowane są przez konstytucję wobec czego wszyscy muszą je respektować.
Najważniejszym organem państwowym stojącym na straży praw obywateli jest oczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich. W Polsce to odpowiedzialne stanowisko pełni jedna osoba, gdyż jest to urząd jednoosobowy. Do rzecznika można zwracać się z każdym problemem a także z konkretnymi przykładami łamania praw obywatelskich. Każdy powinien znać swoje ustawowe i konstytucyjne prawa, których nikt nie może nam odebrać w żadnym wypadku. Najważniejszym prawem wynikającym z konstytucji jest prawo do godności i szacunku. I tego prawa nikomu nie wolno łamać absolutnie względem nikogo. Niestety, większość nie zdaje sobie sprawy z tego, że przeciwko łamaniu swoich podstawowych praw obywatelskich można wystąpić właśnie do rzecznika. Jeśli ten nie pomoże to są jeszcze inne instytucje, również międzynarodowe, które łamaniu praw człowieka się skutecznie przeciwstawiają. I może do nich warto też skierować swoje problemy, które powinny być jak najszybciej rozwiązane.

Jeszcze nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.