Prawa i obowiązki komornika

wooden gavel and books on wooden table,on brown background

Już samo określenie komornik przyprawia niektórych o szybsze bicie serca. Nic w tym dziwnego, przecież czynności jakie podejmuje przedstawiciel tego zawodu nie oznaczają nic pozytywnego, a wiążą się zawsze z jakiegoś rodzaju stratą. Komornicy poza tym, że przysługuje im wiele praw, są zobowiązani do postępowania w ściśle określony przepisami sposób. Jako funkcjonariuszom publicznym prawo zapewnia im szczególną ochronę, ale też stawia w pewnych sytuacjach w obliczu odpowiedzialności karnej. W związku z tym komornik zawsze powinien działać zgodnie z obowiązującym go prawem. Jeśli tak nie postępuje, poszkodowany może go zaskarżyć.

Komornik rozpoczyna postępowanie, dysponując wnioskiem od osoby, której dłużnik z czymś zalega oraz wyrokiem sądowym. Czynności komornicze poprzedza pismo informujące, że wkrótce dojdzie do zajęcia majątku w takiej części, jak to wynika z wniosku. Gdy z wizytą przychodzi komornik, drzwi trzeba otworzyć Powinien on pokazać legitymację oraz wyrok, na podstawie którego podejmie działania, a na prośbę dłużnika również akta sprawy, której postępowanie dotyczy. Prawo reguluje dni i godziny, w których możliwa jest taka wizyta. Komornika spodziewać się można w dni robocze, a także soboty pomiędzy godziną 7.00 a 21.00. Zasady odnośnie majątku podlegającego egzekucji komorniczej, również są ściśle regulowane przez prawo. Przepisy wyszczególniają przedmioty, jakie komornik może zając i takie, których nie ma prawa ruszyć.

Do pierwszej grupy zaliczają się między innymi drogi sprzęt gospodarstwa domowego, cenne meble i obrazy, wartościowe produkty spożywcze takie jak koniaki czy cygara oraz samochód, jeśli nie jest on potrzebny do wykonywania obowiązków zawodowych. Do rzeczy, których komornik nie może zając należą przykładowo ubrania, książki do nauki oraz sprzęt służący do pracy.

Egzekucje komornicze często dotyczą też zarobków. Przepisy prawne regulują wysokość kwoty, jaką może zająć komornik. Z pewnością nie ma prawa zabrać wszystkich pieniędzy. Spoczywa na nim obowiązek zostawienia kwoty niezbędnej do przeżycia. Zgodnie z prawem odpowiada to minimalnemu wynagrodzeniu lub połowie najniższej emerytury lub renty. Również zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne czy alimenty są wyłączone spod egzekucji komorniczej. Z pieniędzmi ulokowanymi na koncie bankowym bywa różnie. Dokładnie precyzują to przepisy. Dużo zależy w tym względzie od tego, ile wpłynęło na konto od czasu jego zajęcia. W niektórych przypadkach komornik dysponuje prawem do zajęcia całości.

Z pewnością warto wiedzieć, jakie prawa i obowiązki ma komornik. Problemów nie sprawi wówczas zorientowanie się w sytuacji, kiedy wykracza on poza swoje zawodowe kompetencje. Osobie poszkodowanej przysługuje wówczas prawo do skargi. Czasu na decyzję nie ma zbyt wiele, bo tylko tydzień. Pismo kieruje się do sądu rejonowego. Gdy komornik swym postępowaniem złamał prawo lub zajął majątek tej osobie, której nie powinien, trzeba wystąpić o odszkodowanie. Zgodnie z zapisami ustawy regulującej zakres czynności zawodowych komornika, musi on zrekompensować szkody, jakich się dopuścił.

Comments are closed.