Pieniądze z Unii dla rolnictwa

Obecnie bardzo wiele mówi się o Unii Europejskiej nie tyle w kontekście jej funduszów, co ostatnich wyborów do jej parlamentu, w których to do głosu zaczęły dochodzić bardzo niebezpieczne partie skrajnie nacjonalistyczne. Postulują one nic więcej jak tylko rozsadzenie unijnych struktur od środka, ponieważ uważają, że dotychczasowa współpraca w ramach UE przyniosła krajom jedynie kłopoty, a w szczególności kryzys ekonomiczny. Zamknięcie się na fundusze UE, współpracę biznesową, ponowne zamknięcie granic i skupienie się na budowaniu nacjonalistycznej gospodarki bez udziału obcokrajowców, to postulaty tych partii. Z teoretycznego punktu widzenia trudno wyobrazić sobie bardziej radykalne zaprzeczenie wszystkich ideologii leżących u podstaw UE niż właśnie współpraca, chęć wymieniania się doświadczeniami biznesowymi, kulturalnymi i społecznymi, swobodny przepływ kapitału.

Pozycja polskiego rolnictwa

Pomijając tę typowo polityczną zawieruchę, należy zwrócić jednak uwagę na stały wzrost udziału funduszów z Unii w projektach typowo polskich. Nie wszystkie kraje mogą dzisiaj liczyć na to, że fundusze UE zarezerwowane dla nich w następnej perspektywie budżetowej będą większe od tej z poprzedniej perspektywy. Polska jest jednak w tej uprzywilejowanej sytuacji, że swoje poprzednie fundusze UE wykorzystywała bardzo aktywnie, doprowadzając do pozytywnej realizacji wielu bardzo ważnych projektów. Widząc, że niemal sto procent z przekazanych Polakom pieniędzy została prawidłowo wydana i rozliczona, władze Unii nie miały innego wyjścia jak tylko w ostatnich negocjacjach budżetowych przyznać porównywalne środki w większości dziedzin oraz zdecydowanie większe pieniądze w dziedzinie rolnictwa. Wynika to między innymi z faktu, że polskie rolnictwo stało się największym beneficjentem środków unijnych. Wciąż jeszcze w wielu statystykach polskie gospodarstwo rolne odbiega od wzorcowego gospodarstwa z zachodu Europy, ale wszystko wskazuje na to, że Polakom uda się ten dystans skrócić znacznie szybciej, niż zakładali to politycy oraz ekonomiści, gdy pierwsze fundusze UE trafiać zaczęły na konta naszych rolników.

Możliwości wykorzystania funduszy

Dzisiaj Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, która te wielkie fundusze UE rozdziela pomiędzy właścicielami ziemskimi, po uwzględnieniu ich wniosków i biznesplanów, działa bardzo prężnie i ma do rozdania fundusze UE w wielu bardzo różnych dziedzinach. Szczególnie popularny w ostatnim okresie był program, którego głównym celem było zmniejszenie udziału seniorów wśród właścicieli gospodarstw rolnych i zmobilizowanie ich do przekazywania ziemi swoim dzieciom. Młodsze pokolenia mają w tym założeniu stanowić o sile tychże rolniczych terenów w przyszłości i swoją innowacyjną wizją oraz wiedzą rodem z XXI wieku mają wykorzystać fundusze UE na start do zbudowania nowej jakości. Zainteresowanie takimi programami rośnie, gdyż ludzie zaczęli przekonywać się do tego, jak stosunkowo niewiele oczekuje Unia w zamian za przekazanie takich pomocowych pieniędzy beneficjentowi. Kolejni zadowoleni z takiej współpracy z Unią rolnicy po prostu chwalą sobie fundusze, co ich sąsiadów także zachęca do zainteresowania się wsparciem finansowym dla siebie.

Comments are closed.