Pieniądze na różne projekty

Obecnie na rynku małych i średnich przedsiębiorstw pojawia się coraz więcej obiecujących firm założonych przez młode osoby lub osoby zaraz po studiach. Coraz częściej mówi się o tym, że nasz rynek pracy nie będzie zdolny do stworzenia tylu miejsc pracy na odpowiednim poziomie dla ludzi, którzy na niego wkraczają w chwili obecnej i najlepszym, co można zrobić w takiej sytuacji, to próba wystartowania z własnym biznesem. Na taki krok decyduje się coraz więcej osób, także dlatego, że szeroko wprowadzane są także w Polsce dotacje unijne. Dotyczą one wielu sfer życia i ogromna część pieniędzy przekazywanych samorządom w ramach benefitów z UE dociera do osób w instytucjach lub organizacjach rządowych. To tam decyduje się, na co wydawać dotacje unijne i w jakiej części.

Dotacje dla dobrze przygotowanych

Specjalne organizacje jak agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa rozdaje dotacje unijne w oparciu o bardzo restrykcyjne zasady przekazane z Brukseli. Polscy urzędnicy mają być tutaj jedynie pośrednikami między centralnymi instytucjami Unii Europejskiej a polskimi rolnikami. W ten sposób wyrównuje się nierówności i społeczne niesprawiedliwości na wielu różnych płaszczyznach – problemy infrastrukturalne rozwiązuje się z jednego funduszu, wsparcie rolników pochodzi z innego, z jeszcze innej puli pieniądze idą na leczenie czy rozwijanie technologii. Wszytko to sprawia, że dotacje unijne stały się prawdziwym motorem napędowym dla tych samorządów i miast, które miały aktywnych urzędników i polityków gotowych do pisania bardzo dobrych projektów i biznesplanów. Gdy do odpowiedniej instytucji decydującej o wsparciu finansowym dla poszczególnych projektów trafia bardzo dobry biznesplan czy projekt o naturze społecznej, kulturalnej czy biznesowej – odpowiedź zazwyczaj jest pozytywna.

Większość dotacji bezzwrotna

Bardzo ważne jest też to, że w większości obszarów dotacje unijne są całkowicie bezzwrotne. Bardzo często więc osoba otwierająca własną działalność gospodarczą lub przejmująca gospodarstwo rolne po starszym pokoleniu, otrzymuje bezzwrotnie bardzo dużą sumę pieniędzy na lepszy start. To doskonały sposób na wspieranie przedsiębiorczości wśród najmłodszych pokoleń i zachęcanie ich do większej otwartości i innowacyjności. Taki sposób wspierania unijnych społeczeństw sprawdza się doskonale i jak pokazują statystyki, dotacje unijne budzą coraz większe zainteresowanie nie tylko wśród młodych ludzi, którzy mają możliwość w ten sposób uzyskać bezzwrotnie kapitał początkowy na rozkręcenie swojego biznesu. Nie brakuje firm prywatnych, które starają się podnieść swoją konkurencyjność za unijne pieniądze. Wielu pracodawców wydaje środki z UE na wprowadzenie do swojego zakładu odpowiednich udogodnień dla niepełnosprawnych. Istnieje wiele wymiarów, na które przeznaczyć można dotacje unijne w swoim otoczeniu – wszystko zależy od aktywności człowieka, który musi jedynie znaleźć pomysł i odpowiednio go uzasadnić. Nawet odnowa placów zabaw czy zagospodarowanie zieleni na miejskim blokowisku może zyskać przychylność w oczach urzędników – jeśli zostanie dobrze uzasadnione i udokumentowane.

Comments are closed.