Pieniądze częścią spadku

four-notes-of-100-pln-polish-zlotys-12414451Współcześnie coraz więcej osób dysponujących znacznym majątkiem sporządza testament. Dokument ten wskazuje spadkobierców, a więc osoby które staną się właścicielami pozostawionych przez zmarłego nieruchomości czy pieniędzy. Często dochodzi jednak do sytuacji, w których najbliższe osoby mają trudności z ustaleniem do których instytucji zgłosić się i co załatwić, by otrzymać spadek. Takie wątpliwości najczęściej pojawiają się, gdy część spadku stanowią pieniądze lub papiery wartościowe. Tymczasem do banku, biura maklerskiego czy firmy ubezpieczeniowej spadkobiercy muszą wystąpić z własnej inicjatywy. W ustaleniu, o jakie konkretnie firmy chodzi, mogą pomóc dokumenty czy korespondencja, jaka pozostała po zmarłym.
Aby stać się posiadaczem pieniędzy ulokowanych na rachunku bankowym, musimy najpierw uzyskać sądowe lub notarialne potwierdzenie nabycia spadku. Dopiero po okazaniu tego dokumentu, banki udzielą nam informacji o wysokości środków zgromadzonych na koncie zmarłego i umożliwią ich podjęcie. Jeżeli zmarły sporządził zapis bankowy na rzecz wybranej osoby, to otrzyma ona pieniądze już po okazaniu aktu zgonu. Gdy nie dysponujemy dokumentem potwierdzającym nabycie spadku, mamy szanse dostać jedynie zwrot pieniędzy, jaki wydaliśmy na pochowanie zmarłego. Potrzebne będą rachunki, które bank przed wydaniem ostatecznej decyzji zweryfikuje.
Duża grupa osób wykupuje dziś ubezpieczenia na życie. Dlatego porządkując dokumenty, które zostawiła bliska osoba, możemy natknąć się na polisy, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Musimy też wziąć pod uwagę fakt, że zmarły mógł wykupić podobne ubezpieczenie, otwierając na przykład konto w banku. Umowa z firmą ubezpieczeniową zawiera informację, komu w razie śmierci ubezpieczonego należą się pieniądze. Aby je podjąć, trzeba przedstawić dowód osobisty i akt zgonu.
Po zmarłym odziedziczyć możemy również pieniądze, które zgromadził on na kontach w ZUS lub OFE. Jeśli chodzi o pierwszą instytucję, to mamy prawo tylko do części środków. Wynika to z odpowiednich przepisów, zgodnie z którymi pieniądze w ZUS gromadzimy na dwóch kontach. Dziedziczy się zaś tylko te odłożone na jednym z nich. Z kolei w przypadku OFE dostaniemy wszystko, co znajduje się na rachunku zmarłego. Zanim tak się stanie, musimy załatwić pewne formalności. Obie instytucje wymagają pokazania aktu zgonu, a także oświadczenia o tym, że małżonków nie wiąże intercyza (jeśli o pieniądze ubiega się jedno z nich), a ZUS dodatkowo potwierdzenia o nabyciu spadku.
Część spadku stanowić mogą też akcje lub obligacje. Gdy je odziedziczyliśmy, musimy udać się do biura maklerskiego i przedstawić tam akt zgonu, notarialne lub sądowe potwierdzenie otrzymania spadku, a także zaświadczenie z urzędu skarbowego o zwolnieniu z podatku lub jego zapłaceniu.
Oprócz pieniędzy, które stanowią część spadku po zmarłej osobie, bliscy mogą otrzymać jeszcze środki finansowe z innych źródeł. Również w tym przypadku muszą sami się o nie ubiegać. Chodzi tu między innymi o zasiłek pogrzebowy z ZUS, jaki przysługuje rodzinie, zarówno wtedy, gdy zmarła osoba ubezpieczona, jaki i jej najbliższy krewny. Inny przykład stanowi odprawa pośmiertna wypłacana bliskim przez pracodawcę po śmierci pracownika. Zależnie od przepisów obowiązujących w danym zakładzie pracy, rodzina może wnioskować też o zasiłek losowy.
Przyjęcie spadku wiąże się z koniecznością spłaty zaciągniętych pożyczek czy innego rodzaju zobowiązań finansowych zmarłej osoby, jeśli takie posiadała. Istnieją tu jednak pewne wyjątki. Płacić nie trzeba między innymi zaległości podatkowych, alimentów czy mandatów.
Gdy pieniądze stanowią część spadku, w większości przypadków trzeba załatwić wiele formalności, zanim staną się one własnością spadkobiercy. Przed podjęciem odpowiednich kroków powinniśmy mieć dokument potwierdzający otrzymanie spadku, wydany przez sąd lub notariusza. Bez niego mamy małe szanse na dochodzenie swoich praw, zwłaszcza, gdy chodzi o pieniądze ulokowane w banku, biurze maklerskim czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Jeszcze nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.