Inwestor musi wyrazić zgodę na współpracę z podwykonawcami

steelworkers-1029665_1280Umowa o roboty budowlane to jedna z umów nazwanych, a zatem uregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego. Występują w niej dwie strony inwestor, który m.in. przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty związane z możliwością – pozwoleniem na rozpoczęcie robót budowlanych, oddaje teren przeznaczony pod budowę obiektu oraz przekazuje wykonawcy plan, według którego ma być budowany dany obiekt.
Wykonawca jako druga strona umowy zobowiązuje się do wybudowania danego obiektu zgodnie z prawem oraz przedstawionym przez inwestora projektem budowy.
Strony zawierające umowę o roboty budowlane określają w niej zakres czynności, do których wykonania zobligowany będzie – na mocy zawartej między nimi umowy – wykonawca. W praktyce może się okazać, że wykonawca generalny nie będzie w stanie wywiązać się w określonym czasie z wszelkich czynności wymienionych w zawartej umowie.
Może on wówczas skorzystać z pomocy tzw. podwykonawców, jednak musi pamiętać o tym, aby o tej sytuacji poinformować, a właściwie zapytać o zgodę inwestora, z którym podpisał umowę. Przy czym tak naprawdę inwestor może w ogóle nie wypowiadać się w tej kwestii, gdyż w świetle przepisów jeśli w ciągu 14 dni od przedstawionej przez wykonawcę propozycji inwestor nie ustosunkuje się do niej jasno, a właściwie nie wniesie sprzeciwu uznaje się, że wyraził zgodę na współpracę wykonawcy generalnego z podwykonawcami.

Jeszcze nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.