Dotacje unijne na założenie firmy

Wiele osób myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej, jednak nie każdy posiada kapitał finansowy, który jest konieczny do otwarcia firmy. Z pomocą przychodzi Unia Europejska, wspierająca nowych przedsiębiorców w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Dotacje unijne na założenie firmy można otrzymać w Działaniu 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, które jest skierowane do bardzo szerokiego grona osób zainteresowanych, a także w Działaniu 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” dla osób, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy straciły pracę z winy pracodawcy, albo są przewidziane do zwolnienia, szczególnie jeśli chodzi o zwolnienia grupowe.

Proces tworzenia własnej działalności gospodarczej, który obejmuje również dotacje unijne na założenie firmy wymaga uczestnictwa w szkoleniu, dotyczącym przedsiębiorczości, prawa pracy, podstaw księgowości, jak również pisania biznesplanu, zasad marketingu itp.. Udział w szkoleniu jest możliwy w przypadku osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły własnej działalności. Zgłoszenie obejmuje przesłanie formularza ze szczegółowymi danymi, obejmującymi doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, jego wiedzę oraz umiejętności w zakresie przyszłego biznesu, a także plan działalności. Kolejnym etapem na drodze uzyskania środków pieniężnych, które wykorzystują dotacje unijne na założenie firmy stanowi rozmowa kwalifikująca na szkolenie. Ponieważ chętnych jest zazwyczaj bardzo dużo, decyzja pozytywna nie należy do najczęstszych.

Ukończenie szkolenia, które trwa zwykle około jednego miesiąca, umożliwia złożenie wniosku, obejmującego dotacje unijne na założenie firmy. Składane dokumenty powinny zawierać biznesplan, który zostanie oceniony i na jego podstawie będzie można założyć własną działalność gospodarczą oraz uzyskać dotacje unijne na założenie firmy lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach.

Fundusze pieniężne przeznaczone na dotacje unijne na założenie firmy wynoszą maksymalnie 40 tys. zł. Uzyskanie pełnej kwoty należy jednak do rzadkości. Można również skorzystać z pożyczki, która maksymalnie wynosi 50 tys. zł. Dodatkowo, niektórzy przedsiębiorcy zyskują prawo do otrzymywania przez 6 do 12 miesięcy dodatkowego dofinansowania w wysokości około 1200 zł miesięcznie.

Dotacje unijne na założenie firmy wiążą się z koniecznością przedstawienia instytucji, realizującej wnioski o dofinansowanie, zabezpieczenia, które zagwarantuje wykorzystanie środków pieniężnych na właściwy cel. Przed otrzymaniem subwencji należy podpisać weksel in blanco, a także wykazać posiadanie innej formy zabezpieczenia, np.: zastaw, hipoteka, poręczenie. Uzyskanie środki można wykorzystać jedynie na cele związane z inwestycją na uruchomienie nowej działalności gospodarczej. Wniosek o dotacje należy złożyć we właściwym urzędzie na terenie województwa, w którym przyszły przedsiębiorca pragnie zarejestrować firmę.

Informacje, dotyczące dotacji unijnych oraz instytucji, które ich udzielają można znaleźć na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, albo Urzędu Marszałkowskiego. W każdym regionie istnieją również Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Należy pamiętać, że Program Kapitał Ludzki powoli zbliża się ku końcowi, a jego środki pieniężne są na wyczerpaniu. Z tego powodu na faktyczny udział w projekcie jest obecnie niewielka szansa. Pula kolejnych programów ruszy najprawdopodobniej w 2015 roku.

Comments are closed.