Dobrze się rozwieść

7c75a348ded97f7f4110c1ef55ea37fbRozwód jest zazwyczaj porażką dla obu stron w małżeństwie. Jest także najczęściej dramatem dla dzieci, jeśli małżeństwo się takich doczekało. Dopóki można, trzeba o związek małżeński walczyć. Jednak są takie sytuacje, kiedy nic już nie da się zrobić i trzeba wystąpić o rozwód. Dla dobra obu stron i dzieci należy cały proces rozwodowy przejść z godnością i spokojnie. Pamiętajmy, że po tej drugiej stronie stoi osoba, którą kochaliśmy, która była dla nas ważna, przynajmniej przez jakiś czas. O tym przede wszystkim trzeba pamiętać, kiedy któraś ze stron wnosi sprawę o rozwód. Proces rozwodowy może przebiegać szybko i w pełnym porozumieniu, ale może się też przeciągnąć do kilku lat i dostarczyć dodatkowego stresu. Najczęściej jednak taki proces rozwodowy trwa około roku od momentu złożenia pozwu. Rozpoczęcie procesu rozwodowego zaczyna się od złożenia pozwu. Muszą istnieć obiektywne przesłanki do tego, by sąd uznał, że rozpad pożycia małżeńskiego jest tak duży, że nie ma szans na pogodzenie się małżonków. Takie informacje o rozpadzie pożycia małżeńskiego należy podać w samym pozwie sądowym. Czasami trzeba dołączyć do tego dowody. Jeśli w sprawie rozwodu obie strony są zgodne, to znaczy obu stronom zależy na rozwodzie, całe postępowanie na pewno będzie łatwiejsze. Należy jednak pamiętać, że jeśli małżeństwo posiada dzieci, sąd bada dokładnie, czy rzeczywiście doszło do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego i nie ma szans na zgodę. Pozew składa tylko jeden z małżonków, tzw. powód. Druga strona, po otrzymaniu stosownych dokumentów, musi przekazać odpowiedź. Sąd wyznacza termin rozprawy. Jeśli obie strony są zgodne w sprawie rozwodowej, wszystko może się ograniczyć tylko do jednej rozprawy. Jeśli jednak sytuacja jest bardziej skomplikowana, a druga osoba nie zgadza się na orzeczenie rozwodu, proces będzie prawdopodobnie długotrwały i trudny. Obie strony mają możliwość przedstawienia swoich racji i przedstawić na to dowody. W sytuacjach skomplikowanych sąd może przesłuchiwać świadków, badać dokumenty, zapoznawać się z dowodami rzeczowymi. Bardzo często też wysłuchuje opinii psychologa w sprawie dzieci. Takie skomplikowanie postępowanie może doprowadzić do tego, że rozprawa sadowa potrwa nawet kilka lat, a obie strony będą wyszukiwać coraz mocniejsze dowody świadczące o winie współmałżonka. Tego typu długotrwałe procesy są bardzo niszczące dla samych współmałżonków i ich dzieci. Dlatego lepiej jest dla wspólnego dobra rozejść się polubownie i sprawiedliwie podzielić majątek i przede wszystkim ustalić opiekę nad dziećmi. Dorośli, którzy się rozwodzą, powinni bowiem pamiętać, że zawsze największymi przegranymi w przypadku rozwodu są dzieci. To one wszystko przeżywają, czują odtrącone i niepotrzebne. Warto, by małżonkowie o tym pamiętali i dodatkowo nie wykorzystywali dzieci w procesie rozwodowym. Jeśli postępowanie dowodowe zostanie zakończone, sąd jest zobowiązany do zakończenia procesu i wydania wiążącej decyzji. Zawsze, obu stronom, przysługuje prawo do apelacji. To oczywiście wydłuża proces rozwodowy. W przypadku zgody, następuje uprawomocnienie wyroku.

Jeszcze nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.